Zahajovací ceremoniál

IMG_7869

Martin Russ

IMG_7920

Jiří Kohout

IMG_7983

Klaus Bamberger

IMG_8069

Jacob Bangsgaard

IMG_8089

Panelová diskuze (Roman Srp)

IMG_8233

Todd Litman

IMG_8557

Patrick van Egmond

IMG_8622

Vojtěch Novotný

IMG_8643

Kulatý stůl (Daniel Šesták)

IMG_8706

Klaus Dietrich

IMG_8822

Udo J. Becker

IMG_8881

Wolfgang Backhaus, Christiane Wagner

IMG_8935

Kulatý stůl (Jiří Kohout)

IMG_9003

David Favest

IMG_9722

Roger Vahnberg

IMG_9787

Catherine Trautmann

IMG_9797

Kulatý stůl (Martin Kalab)

IMG_9880

Joachim Schneider

IMG_9923

Petra Kolínská

IMG_9950

Karel Hájek

IMG_9973

Kulatý stůl (Daniel Šesták)

IMG_0070

Slavnostní zakončení

IMG_0092

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE