Jiri Kohout

Jiří je projektovým manažerem dopravy v PMDP. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy, stál za  úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, webových jízdních řádů a dalších projektů. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména inteligentním dopravním systémům a podpoře elektromobility. Má doktorát z matematického modelování na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a titul MBA udělený Nottingham Trent University.

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE