Klaus_Bamberger

Klaus Bamberger v minulosti pracoval pro společnost Wiener Linien GmbH & Co KG jako zástupce ředitele pro strategii, organizaci a systémy řízení a jako projektový manažer. Ještě předtím vedl odbor dopravního plánování a řízení mobility. Nyní zastává funkci generálního ředitele společnosti Upstream next level mobility GmbH. Zodpovídá za tyto oblasti: strategie a organizační rozvoj; procesní a projektové řízení; řízení mobility (veřejná doprava a multimodalita); řešení systémů IT pro mobilitu.

Je absolventem Vídeňské univerzity ekonomie a podnikání, kde vystudoval obor obchod.


logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE