Patrick van Egmond web

Patrick van Egmond je odborníkem v oblasti městské mobility a veřejné dopravy. Ve společnosti LuxMobility zodpovídá za mezinárodní akvizice a řízení projektů.

Podílel se mimo jiné na iniciativě ENERQI, v jejímž rámci koordinoval řadu místních projektů zaměřených na monitorování kvality veřejné dopravy v reálném čase s využitím speciálního softwaru pro průzkum spokojenosti cestujících a diskusních panelů s uživateli veřejné dopravy. Systémy monitorování spokojenosti zákazníků s kvalitou služeb byly zřízeny v šesti evropských městech. V projektu Bike-the-Track koordinoval v několika evropských městech cyklus kampaní, v nichž se uplatnily moderní technologie, satelitní sledování polohy (GPS) a sociální média.

V projektu NODES, který je součástí 7. rámcového programu a věnuje se projektování přestupních uzlů veřejné dopravy, spolupracuje mimo jiné s Mezinárodní unií veřejné dopravy (UITP) a společností nizozemských státních drah (NS) na vývoji sady nástrojů pro lepší projektování, výstavbu a modernizaci stanic. V Utrechtu působil jako poradce pro otázky hodnocení dopadu a řešení studií několika místních dopravních projektů (certifikace taxislužby, městského distribučního centra, zavedení karet pro městskou mobilitu apod.), které byly financovány v utrechtském projektu MIMOSA v rámci iniciativy CiViTAS.

Patrick van Egmond získal titul inženýra ekonomie na Svobodné univerzitě v Amsterodamu v oboru Podniková ekonomie a ekonomie dopravy (2001).


logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE