Robert Schmied web

Robert Schmied je v současnosti generálním ředitelem energetické agentury Energy Agency Graz GmbH a generálním ředitelem společnosti E-mobility Graz GmbH. Dříve pracoval v manažerských pozicích v soukromém sektoru, zastával však také významné funkce na městské úrovni ve Štýrském Hradci.

Zodpovídá především za tyto oblasti: zavádění e-mobility na trh; vývoj energeticky účinných programů; výkon práv akcionářů v rámci Energy Graz; rozvoj nových oblastí podnikání; vývoj řešení pro mobilitu.

Robert vystudoval strojírenství a ekonomii na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci.

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE