08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:15

Zahajovací ceremoniál

09:15 - 09:40

Mobilita jako služba – vize, koncept a hodnoty

09:40 - 10:05

Mobilita jako služba - plzeňské pojetí

10:05 - 10:30

Upstream next-level mobility

10:30 - 10:55

Mobilita jako služba – pohled sdružení MaaS Alliance

10:55 - 11:20

Přestávka na kávu

11:20 - 12:50

Panelová diskuse

12:50 - 14:10

Oběd

14:10 - 14:35

Soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti

14:35 - 15:00

Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka

15:00 - 15:25

Přestupní body veřejné dopravy

15:25 - 15:50

Kulatý stůl

15:50 - 16:15

Přestávka na kávu

16:15 - 16:40

Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci

16:40 - 17:05

Co je udržitelná mobilita a jaký je její význam pro města?

17:05 - 17:30

Projekt Eliptic

17:30 - 17:55

Kulatý stůl

17:55 -

Večeře a večerní společenský program

09:00 - 09:25

Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing

09:25 - 09:50

Případová studie - Västtrafik

09:50 - 10:15

Udržitelná mobilita – případová studie proměny města Štrasburku

10:15 - 10:40

Kulatý stůl

10:40 - 11:05

Přestávka na kávu

11:05 - 11:30

Rozvoj zaměřený na přepravu

11:30 - 11:55

Městotvorné aspekty veřejné dopravy

11:55 - 12:20

Terminály pohledem architekta

12:20 - 12:45

Kulatý stůl

12:45 - 12:55

Slavnostní zakončení konference

12:55 - 13:55

Oběd

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE