Chytrá a zdravá městská veřejná doprava (2011)
5. – 6. dubna 2011

1.ročník Mezinárodní konference

Vážené dámy, vážení pánové,

1. ročník mezinárodní konference „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“ je za námi a my bychom Vám rádi touto cestou ještě jednou poděkovali za Váš čas, který jste této události věnovali. Věříme, že konference splnila Vaše očekávání a načerpali jste cenné poznatky a inspirace pro Vaši další práci, navázali nové kontakty s kolegy v oboru a že tyto dva dny byly pro Vás přínosem.

Na těchto webových stránkách naleznete fotogalerii z celého průběhu konference, sborník přednášek ke stažení a případně další podklady.

Děkujeme ještě jednou všem partnerům a zaštiťujícím institucím, díky kterým se nám podařilo tuto konferenci zrealizovat. Velký dík patří i celému realizačnímu týmu, který se staral o Vaše pohodlí.

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE