buspress

Michal Kraus předseda představenstva PMDP včera zahájil již čtvrtý  ročník prestižní  dopravní konference, s bohatou mezinárodní účastí, CHYTRÁ  &  ZDRAVÁ DOPRAVA VE MĚSTECH  2017

„Někteří již po čtvrté, jiní zase třeba poprvé přijíždíte na další ročník odborné konference věnované chytré dopravě ve městech.

Téma je široké a věřím, že jeho přesah do oborů souvisejících s veřejnou dopravou vytvoří dostatečně inspirující a také provokující platformu pro diskuzi o dalším směřování našeho oboru a vlivech, které jej utvářejí. Pojďme také diskutovat o budoucích přáních a potřebách našich klientů, cestujících . měst, jejich obyvatel hledajících alternativní způsoby k dominantní veřejné a individuální automobilové dopravě.

Neváhejme se nechat inspirovat, ale i kriticky zhodnoťme, která z novátorských myšlenek má skutečný potenciál užitku a rozvoje

Dámy a pánové, vítejte v myšlenkovém ringu, v němž nehledáme vítěze. Ten je přece předem znám. Na konci konců našich hledání, soubojů myšlenek, pochybování argumentů a realizace těch nejpodnětnějších nápadů je náš spokojený zákazník. Zdar našemu společnému úsilí.”

Patrik van Egmon, nizozemský odborník z oblastí městské mobility a veřejné dopravy ze společnosti LuxMobility, kde zodpovídá za mezinárodní akvizice a řízení projektů, doslova řekl:   „Konference  Chytrá a zdravá doprava ve městech je ta nejlepší, a nejlépe připravená, kterou jsem kdy poznal.”  

Přináším pár prvních poznatků a fotografií ze zahajovacího dne plzeňské konference, která svým obsahem a také významem  přesahuje  rámec naší země. Příspěvky jednotlivých přednášejících, ve velké míře, tak jak jsem je vnímal  měly  jednoho společného jmenovatele, tím byla komplexnost analýz i řešení dopravní problematiky ve městech. Dopravu ve veřejném prostoru dnes nechápeme pouze ve smyslu hromadné veřejné dopravy, ale veškerou i další mobilitu a potřeby obyvatel, například  i cyklistů, ale i pěší chůze.  Nejrůznější, statistiky, rozbory i konkrétní situace uváděli přednášející nejčastěji,  včetně možných příkladů a  implementací  podle místních podmínek do jednotlivých konkrétních měst v Evropě. K některým jednotlivým neohraničeným tématům, která zde  zazněla se ještě určitě časem postupně vrátím… 

Zdeněk Nesveda

zobrazit na www.buspress.eu

logo2

Chytrá a zdravá
doprava ve městech

4. – 5. dubna 2017

REFERENCE