no-image-logo Martin Russ

MaaS aneb Já a všechna „S“ – Mobilita jako služba: jak proměnit vize v činy (Úterý 9:15)

no-image-logo Jiří Kohout

Mobilita jako služba - plzeňské pojetí (Úterý 9:40)

no-image-logo Klaus Bamberger

Upstream next-level mobility (Úterý 10:05)

 

no-image-logo Jacob Bangsgaard

MAAS Alliance´s point of view​ (Tuesday 10:30)

no-image-logo Todd Litman

Soulad mezi rozvojem města a dopravní dostupností (Úterý 14:10)

 

no-image-logo Patrick van Egmond

Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka (Úterý 14:35)

no-image-logo Vojtěch Novotný

Public transport interchange nodes​ (Tuesday 15:00)

no-image-logo Klaus Dietrich

Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci (Úterý 16:15)

no-image-logo Udo J. Becker

What is sustainable mobility development - and what does that mean for cities? (Tuesday 16:40)

no-image-logo Wolfgang Backhause & Christiane Wagner

ELIPTIC – Eliptic project- electrification of public transport in cities​ (Tuesday 17:05)

no-image-logo David Favest

Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing (Středa 9:00) 

no-image-logo Roger Vahnberg

Máme rádi motoristy – případová studie marketingu dopravního podniku Västtrafik (Středa 9:25)

no-image-logo Catherine Trautmann

Case study from Strasbourg - changing city with implementing trams, pedestrian zones etc. ​(Wednesday 9:50)

no-image-logo Joachim Schneider

Transit oriented development ​(Wednesday 11:05)

no-image-logo Petra Kolínská

City-forming aspects of public transport (Wednesday 11:30)

no-image-logo Karel Hájek

Architect´s view on public transport interchanges (Wednesday 11:55)

no-image-logo Jakub Klečka

Aktuální hrozby informační bezpečnosti pro rozvoj chytrých řešení

no-image-logo Martin Chval

Odbavení bankovní kartou v prostředí městské veřejné dopravy v Plzni

no-image-logo Jan Kubíček

Řešení ČSOB ve veřejné dopravě a návazné služby

no-image-logo Radomír Kozler

Smart City - nové trendy a technologie, jejich praktické užití

no-image-logo Martin Russ

Mobilita jako služba – vize, koncept a hodnoty​ (Úterý 9:15)

no-image-logo Jiří Kohout

Mobility as a Service seen from Pilsen’s point of view​ (Tuesday 9:40)

no-image-logo Klaus Bamberger

Upstream next-level mobility (Tuesday 10:05)

no-image-logo Todd Litman

Harmony between urban growth and transportation accessibility (Tuesday 14:10)

no-image-logo Patrick van Egmond

Tools for interchange promoters/ managers, the customer’s point of view​ (Tuesday 14:35)

no-image-logo Vojtěch Novotný

Public transport interchange nodes​ (Tuesday 15:00)

no-image-logo Klaus Dietrich

Successful Development of PT and E-mobility - the Holistic Approach in Linz (Tueasdy 16:15)

no-image-logo Udo J. Becker

What is sustainable mobility development - and what does that mean for cities? (Tuesday 16:40)

no-image-logo Wolfgang Backhaus

ELIPTIC – Eliptic project- electrification of public transport in cities​ (Tuesday 17:05)

no-image-logo David Favest

Marketing of public transportation, Crisis marketing ​(Wednesday 9:00) 

no-image-logo Roger Vahnberg

Västtrafik loves motorists – a case study in marketing (Wednesday 9:25)

no-image-logo Catherine Trautmann

Case study from Strasbourg - changing city with implementing trams, pedestrian zones etc. ​(Wednesday 9:50)

no-image-logo Joachim Schneider

Transit oriented development ​(Wednesday 11:05)

no-image-logo Petra Kolínská

City-forming aspects of public transport ​(Wednesday 11:30)

no-image-logo Karel Hájek

Architect´s view on public transport interchanges ( Wednesday 11:55)

no-image-logo Jiří Horský

Park & Ride and Bike & Ride terminals in the South Moravian Integrated Transport System

logo2

Smart and Healthy
Transport in cities

4 – 5 April 2017

REFERENCES