Registrace osob
Prosím neuvádějte tituly.


Fakturační a kontaktní údaje

Captcha


STORNO PODMÍNKY
Při odhlášení účastníka konference do 31.1.2019 včetně bude vráceno vložné v plné výši (odečteny budou pouze bankovní poplatky spojené s vrácením platby) a platba za ubytování bude vrácena v plné výši.

Při odhlášení účastníka konference do 20.2.2019 včetně bude vráceno 50% vložného a platba za ubytování bude vrácena v plné výši.

Při odhlášení účastníka konference do 20.3.2019 včetně má účastník konference nárok pouze na vrácení platby za ubytování v plné výši.

Při odhlášení účastníka konference po 20.3.2019 nemá účastník konference nárok na vrácení platby.