08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Zahajovací ceremoniál
09:15 - 09:40 Dopravní koncept města Freiburgu
09:40 - 10:05 Udržitelná dopravní politika v Klagenfurtu
10:05 - 10:30 Veřejná doprava v Plánech udržitelné městské mobility
10:30 - 10:55 Kulatý stůl

Moderátor

10:55 - 11:20 Přestávka na kávu
11:20 - 11:30 Komerční prezentace
11:30 - 11:55 Obnovení veřejné dopravy v historickém centru města
11:55 - 12:20 Příběh autobusového nádraží v Chesteru
11:30 - 11:55 Metro S – Vlaky pod Prahou
12:45 - 13:10 Kulatý stůl

Moderátor

13:10 - 14:30 Oběd
14:30 - 14:40 Komerční prezentace
14:40 - 16:00 Panelová diskuse - vize rozvoje dopravy ve městech

Moderátor

16:00 - 16:25 Přestávka na kávu
16:25 - 16:35 Komerční prezentace
16:35 - 17:00 Kampaň „Nejezdíš načerno?“
17:00 - 17:25 Kampaň BVG #weilwirdichlieben ("protože vás máme rádi")
17:25 - 17:50 Využití průzkumů k pochopení našich zákazníků
17:50 - 18:15 Kulatý stůl

Moderátor

18:15 - Večeře a večerní společenský program
09:00 - 09:10 Komerční prezentace
09:10 - 09:35 Proč má veřejná správa podporovat preferenci veřejné dopravy?
09:35 - 10:00 Kvalitativně řízená preference tramvají v Drážďanech
10:00 - 10:25 Preference v praxi aneb i malé krůčky jsou úspěchem
10:25 - 10:50 Kulatý stůl

Moderátor

10:50 - 11:15 Přestávka na kávu
10:50 - 11:00 Komerční prezentace
11:15 - 11:40 Tarifní inovace pro zvýšení tržního podílu - vyvážení tržeb a atraktivity
11:40 - 12:05 MHD zdarma? Případová studie
12:05 - 12:30
12:30 - 12:55 Kulatý stůl

Moderátor

12:55 - 13:05 Slavnostní zakončení konference
13:05 - 14:05 Oběd

Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst

Preference MHD

Jak získat nové cestující? Překonávání netechnických bariér a marketing