08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Opening ceremony
09:15 - 09:40
09:40 - 10:05
10:05 - 10:30
10:30 - 10:30
10:30 - 10:55 Round table
10:55 - 11:20 Coffee Break
11:30 - 11:55
11:55 - 12:20
12:20 - 12:45
12:45 - 12:45
12:45 - 13:10 Round table
13:10 - 14:30 Lunch
14:40 - 15:05
15:05 - 15:30
15:30 - 15:55
15:55 - 15:55
15:55 - 16:20 Round table
16:20 - 16:45 Coffee Break
16:55 - 17:20
17:20 - 17:45
17:45 - 18:10
18:10 - 18:10
18:10 - 18:35 Round table
18:35 - Diner and social evening
09:10 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:25
10:25 - 10:25
10:25 - 10:50 Round table
10:50 - 11:15 Coffee Break
11:15 - 11:40
11:40 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 12:30
12:30 - 12:55 Round table
12:55 - 13:05 Conference closing ceremony
13:05 - 14:05 Lunch

Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst

Preference MHD

Jak získat nové cestující? Překonávání netechnických bariér a marketing