08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Zahajovací ceremoniál
09:15 - 09:40 Případová studie
09:40 - 10:05 Zavádění P+R, regulace dopravy v centru
10:05 - 10:30
10:30 - 10:55 Kulatý stůl

Moderátor

10:55 - 11:20 Přestávka na kávu
11:20 - 11:30 Komerční prezentace
11:30 - 11:55 Kodaň
11:55 - 12:20 Mobilita v Lublani - Evropské zelené hlavní město 2016
12:20 - 12:45
12:45 - 13:10 Kulatý stůl

Moderátor

13:10 - 14:30 Oběd
14:30 - 14:40 Komerční prezentace
14:40 - 16:00 Panelová diskuse - vize rozvoje dopravy ve městech

Moderátor

16:00 - 16:25 Přestávka na kávu
16:25 - 16:35 Komerční prezentace
16:35 - 17:00 „Nejezdíš načerno?“
17:00 - 17:25 Kampaň dopravního podniku
17:25 - 17:50
17:50 - 18:15 Kulatý stůl
18:15 - Večeře a večerní společenský program
09:00 - 09:10 Komerční prezentace
09:10 - 09:35 Preference
09:35 - 10:00
10:00 - 10:25 Případová studie - Brno
10:25 - 10:50 Kulatý stůl

Moderátor

10:50 - 11:15 Přestávka na kávu
10:50 - 11:00 Komerční prezentace
11:15 - 11:40
11:40 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 12:55 Kulatý stůl
12:55 - 13:05 Slavnostní zakončení konference
13:05 - 14:05 Oběd

Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst

Preference MHD

Jak získat nové cestující? Překonávání netechnických bariér a marketing