“Konference Chytrá a zdravá doprava ve městech, pořádaná Plzeňskými městskými dopravními podniky, je v českém prostředí naprosto ojedinělou odbornou akcí, která svoji kvalitou výrazně převyšuje podobná odborná setkání. Tematickou náplní i skvělými přednášejícími je tato konference vynikající příležitostí seznámit se s celosvětově aktuálními průřezovými tématy v oblasti městské mobility, poznat zajímavé odborníky a diskutovat o zkušenostech a příkladech dobré praxe. Vše podtrhuje organizační zajištění konference na nejvyšší profesionální úrovni i velmi příjemný společenský večer. Pro mě osobně je Chytrá a zdravá doprava ve městech „top event“ nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu.”