Luc Y. Tremblay

Účast a přednáška na konferenci „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“ v Plzni v dubnu loňského roku byla pro mne z profesního hlediska mimořádným zážitkem, který mi rozšířil obzory a přinesl nové informace.

Potěšila mne rozmanitost projednávaných témat a velmi na mne zapůsobila kvalita přednášejících a výkon tlumočníků. Nejvíce ze všeho jsem ocenil možnost setkat se s řadou předních odborníků ze světa veřejné dopravy a navázat profesní kontakty.

Co se týká logistické stránky věci, nedostalo se mi ničeho menšího než individuálně střižené a nesmírně efektivní služby. Obával jsem se, že překážkou bude moje neznalost češtiny, ale ta nebyla problémem ani na okamžik. O všechny logistické záležitosti během mého pobytu v České republice se postarali pořadatelé konference; všechny dopravní požadavky byly splněny a ubytování v hotelu bylo velmi pohodlné a příjemné.

Nejenže se mnou bylo jednáno jako s vzácným hostem, ale z odborného hlediska byla konference velmi poučná a já osobně jsem objevil krásnou zemi.


LUC Y. TREMBLAY

Directeur d’études

Service de l’ingénierie

Montréal (Québec)