Rozvoj městské elektrifikované dopravy - odpověď na klimatickou výzvu

 • Tramvajová doprava - nejlepší vynález pro zdravě fungující města
 • Tramvajové projekty budoucnosti. Tramvaje mění tvář měst. - Best practices
 • Energie, kvalita životního prostředí, klima, uhlíková stopa - co městům nabízí dráha
 • Lze dosáhnout razantní změny dopravy ve městech a její energetické náročnosti bez dráhy?
 • Jaká je budoucnost tramvajové a trolejbusové dopravy v Evropě?
 • Inovace v městské drážní dopravě (baterie, autonomní řízení atd.)
 • Zkušenosti s pilotními projekty parciálních trolejbusů a elektrobusů – kde převáží výhody a nevýhody obou způsobů řešení?
 • Závazky pro města plynoucí z nařízení 2009/33/EU o čistých vozidlech (Clean Vehicle Directive)
 • Příměstská železnice jako nepostradatelný prvek pro omezení automobilové dopravy ve městech

Preference MHD

 • Preference a dopravní koridory pro nekolejovou MHD
 • Specifika preference MHD v centrech měst
 • Budování kvalitního veřejného prostoru s koridory MHD - jde to dohromady?
 • Tramvaje a ostatní druhy MHD na pěších zónách
 • Inovace v inteligentním řízení světelné signalizace, komunikace vozidlo - infrastruktura

Jak získat nové cestující? Inovace v dopravě a marketing

 • Propagace MHD – mají kampaně smysl? Best practices
 • Integrace MaaS do MHD - přivede skutečně nové cestující?
 • Průzkumy a analýzy - cílové skupiny, trendy chování cestujících a řidičů
 • Oslovení nových skupin cestujících
 • Zapojení známých veřejných osobností do kampaní
 • Další inovace - tarif, spolupráce s developery…