Mobilita jako služba

 • sociologie – modely chování jednotlivých cílových skupin a jejich „zvyklostí“
 • obchodní modelpro tuto službu
  • Inovativní modely financování IDS
  • financování z ROP
 • součinnost municipalit, dopravních podniků, dodavatelů
 • MAAS z pohledu evropských strategií a regulace (s cílem propojit rezervační systémy, systémy prodeje jízdenek, odbavovací systémy a další oblasti)
 • veřejná doprava jako páteř MAAS
 • inovativní komponenty MAAS (např. bikesharing, elektromobilita, carsharing, taxi...)
 • projekty  - pozitivní i negativní zkušenosti
 • propagace a marketing MAAS

Udržitelná mobilita

 • Co je „čistá mobilita“? (EURO 6 vs. plyn vs. elektrika)
 • Vztah „čisté mobility“ a utváření veřejného prostoru
 • Důležité je nejen co, ale kudy to jezdí (preference veřejné dopravy)
 • Reflexe klimatických změn v dopravních řešeních
 • Bílá kniha v praxi – jak moc se jí řídíme
 • z pohledu města – jakou infrastrukturu budovat, význam preference, využití e-busů pro prodloužení linek Tb a ED, při jakém poměru to má smysl?
 • z pohledu dopravních podniků – jaké technologie provozovat?
 • propagace veřejné dopravy s cílem zvýšení počtu uživatelů

Urbanismus a veřejná doprava

 • soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti
 • řešení dopravy v (historických) centrech měst
 • řešení dopravy v klidu, návaznost na veřejnou dopravu
 • terminály veřejné dopravy, a to z různých pohledů:
  • pragmatický - možnost ekonomičtějšího plánování dopravy (pozitivní i negativní příklady)
  • reprezentativní – akcent na veřejný prostor, občanskou vybavenost i dominantu místa – různé přístupy
  • multimodální – bikesharing, úschovna kol, záchytné parkování P+R, dobíjecí stanice pro elektromobily jako součást terminálů