08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Zahajovací ceremoniál
09:15 - 09:40 Mobilita jako služba – vize, koncept a hodnoty
09:40 - 10:05 Mobilita jako služba - plzeňské pojetí
10:05 - 10:30 Upstream next-level mobility
10:30 - 10:55 Mobilita jako služba – pohled sdružení MaaS Alliance
10:55 - 11:20 Přestávka na kávu
11:20 - 12:50 Panelová diskuse

Moderátor

12:50 - 14:10 Oběd
14:10 - 13:35 Soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti
14:35 - 15:00 Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka
15:00 - 15:25 Přestupní body veřejné dopravy
15:25 - 15:50 Kulatý stůl

Moderátor

15:50 - 16:15 Přestávka na kávu
16:15 - 16:40 Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci
16:40 - 17:05 Co je udržitelná mobilita a jaký je její význam pro města?
17:05 - 17:30 Projekt Eliptic
17:30 - 17:55 Kulatý stůl

Moderátor

17:55 - Večeře a večerní společenský program
09:00 - 09:25 Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing
09:25 - 09:50 Případová studie - Västtrafik
09:50 - 10:15 Udržitelná mobilita – případová studie proměny města Štrasburku
10:15 - 10:40 Kulatý stůl

Moderátor

10:40 - 11:05 Přestávka na kávu
11:05 - 11:30 Rozvoj zaměřený na přepravu
11:30 - 11:55 Městotvorné aspekty veřejné dopravy
11:55 - 12:20 Terminály pohledem architekta
12:20 - 12:45 Kulatý stůl

Moderátor

12:45 - 12:55 Slavnostní zakončení konference
12:55 - 13:55 Oběd

Mobilita jako služba

Udržitelná mobilita

Urbanismus a veřejná doprava