Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst

 • Jaký je recept na úspěšnou politiku územního rozvoje a urbanismu, který uleví městům od aut?
 • Oživení a dostavba center měst - jak zajistit průjezdnost pro MHD a nezahltit ulice auty?
 • Parkování a MHD - intermodalita nebo souboj dvou módů?
 • Potenciál a úspěšnost systémů P+R/P+G ve městech do velikosti stovek tisíc obyvatel.
 • Dimenzování měst s ohledem na budoucí technologické a sociální trendy.
 • Zavádění MHD do historických center měst – vnímání veřejnosti, úskalí a best practises.

Preference MHD

 • Může preference MHD skutečně přilákat nové cestující?
 • Preference a dopravní koridory pro nekolejovou MHD.
 • Specifika preference MHD v centrech měst.
 • Budování kvalitního veřejného prostoru s koridory MHD - jde to dohromady?
 • Inteligentní, dopravně závislá světelná signalizace a preference MHD, výhled a trendy.

Jak získat nové cestující? Překonávání netechnických bariér a marketing

 • MHD se razantně zmodernizovala, máme nové vozy, moderní informační a odbavovací systémy, přesto je pro stále větší skupinu obyvatel neatraktivní.
 • Propagace MHD – mají kampaně smysl? Best practices.
 • Nástroje pro řešení problémů s nepřizpůsobivými cestujícími, hygienou, černými pasažéry.
 • Které sociální skupiny jsou nejméně ochotné užívat MHD, jak je motivovat?
 • Cena a tarif jako nástroj pro změnu modal-split nebo jen politický marketing?