08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Zahajovací ceremoniál
09:15 - 09:40 Dopravní koncept města Freiburgu Anotace
09:40 - 10:05 Udržitelná dopravní politika v Klagenfurtu Anotace
10:05 - 10:30 Veřejná doprava v Plánech udržitelné městské mobility Anotace
10:30 - 10:55 Kulatý stůl

Moderátor

10:55 - 11:20 Přestávka na kávu
11:20 - 11:30 Komerční prezentace - E-busy na start! Zkušenosti provozovatelů autobusové dopravy z celého světa
Meredith Baker / UITP
Anotace
11:30 - 11:55 Obnovení veřejné dopravy v historickém centru města České Budějovice Anotace
11:55 - 12:20 Příběh autobusového nádraží v Chesteru Anotace
12:20 - 12:45 Železnice jako chytré řešení pro zdravé město Anotace
12:45 - 13:10 Kulatý stůl

Moderátor

13:10 - 14:30 Oběd
14:30 - 14:40 Komerční prezentace - Analýza dat pro chytré plánování cest – toky cestujících v městských digitalizovaných oblastech
Thorsten Kies / DILAX Intelcom GmbH
14:40 - 16:00 Panelová diskuse - Vize rozvoje dopravy ve městech

Moderátor

16:00 - 16:25 Přestávka na kávu
16:25 - 16:35 Komerční prezentace - Zastávky MHD pro 21. století

Zdeněk Veverka, Petr Siebert / ZČU

16:35 - 17:00 Kampaň „Nejezdíš načerno?“ Anotace
17:00 - 17:25 Kampaň BVG #weilwirdichlieben ("protože vás máme rádi") Anotace
17:25 - 17:50 Využití průzkumů k pochopení našich zákazníků Anotace
17:50 - 18:15 Kulatý stůl

Moderátor

19:00 - Večeře a večerní společenský program
09:00 - 09:10 Komerční prezentace - Vodík a jeho role v alternativní mobilitě ČR
David Pirner / Grant Thornton Advisory s.r.o.
09:10 - 09:35 Proč má veřejná správa preferovat veřejnou dopravu? Anotace
09:35 - 10:00 Kvalitativně řízená preference tramvají v Drážďanech Anotace
10:00 - 10:25 Preference v praxi aneb i malé krůčky jsou úspěchem Anotace
10:25 - 10:50 Kulatý stůl

Moderátor

10:50 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 11:25 Komerční prezentace - Fólie proti vandalismu v dopravních prostředcích
David Bílek / AZ Dekorace
11:25 - 11:50 Změny v tarifu pro zvýšení tržního podílu - vyvážení příjmů a atraktivity Anotace
11:50 - 12:15 MHD zdarma? Případová studie Anotace
12:15 - 12:40 Proč je veřejná doprava v Curychu tak populární? Anotace
12:40 - 13:05 Kulatý stůl

Moderátor

13:05 - 13:15 Slavnostní zakončení konference
13:15 - 14:15 Oběd

Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst

Preference MHD

Jak získat nové cestující? Překonávání netechnických bariér a marketing