Prezentace Konference 2011

Dana Trezziova The implementation of Regulation (EC) No 1370/2007 in the Czech Republic and the associated challeng
Milos Poliak The implementation of Regulation (EC) No 1370/2007 in the Czech Republic and the associated challeng
Petr Dovolil Public service contracts in passenger transport - challenge for cost-efficient, high-quality service
05-Martin_Kalab Marketing Wiener Linien
Marcus Platts Launching Robust and Reliable Ticketing Systems for Public Transportation presentation
Martin Chval, Richard Walitza Bezkontaktní odbavení cestujících, NFC technologie ve veřejné dopravě
Robert Dangl Public transport priority in Vienna: achievements, problems and possible solutions
Jaroslav Martinek Bike & Ride
Petr Macejka, Vitezslav Kuta 21st century municipal public transport in the eyes of passengers (public vs private transportation)
Jaromir Holec, Kvetoslav Havlik Představení centrálního dispečinku IDS Jihomoravského kraje
Manfred Retka Inter-modal Real-time Passenger Information and Managed Transfer Availability in Public Transport
Steffen Dutsch Možnosti preference MHD v provozu
Daniel Sestak, Mark Finer Quality Bus Corridors – Passenger Priority
Paul Gwynn, Milan Gutter Integrated Communication for integrated Passenger Transport
Peter Janus Trakce závislá vs. nezávislá
Herve Mazzoni Tram on tyres
Pavel Novak Využití pohonu CNG u autobusů
Mikolaj Bartlomiejczyk, Marcin Polom Alternative power systems for trolleybuses
Wolfgang Presinger Od hybridního autobusu a trolejbusu k elektrobusu
Petr Kasencak Alternative drive systems for non-rail public transport vehicles
Gunter Mackinger Projekt EU – TROLLEY (Trolejbus jako příklad efektivní a ekologické e-mobility)
Roman Srp The development of electronic ticketing systems for passengers in Czech public transportation