Martin Russ MaaS aneb Já a všechna „S“ – Mobilita jako služba: jak proměnit vize v činy (Úterý 9:15)
Jiří Kohout Mobilita jako služba - plzeňské pojetí (Úterý 9:40)
Klaus Bamberger Upstream next-level mobility (Úterý 10:05)
Jacob Bangsgaard MAAS Alliance´s point of view​ (Tuesday 10:30)
Todd Litman Soulad mezi rozvojem města a dopravní dostupností (Úterý 14:10)
Patrick van Egmond Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka (Úterý 14:35)
Vojtěch Novotný Public transport interchange nodes​ (Tuesday 15:00)
Catherine Trautmann Case study from Strasbourg - changing city with implementing trams, pedestrian zones etc. (Wednesday 9:50)
Udo J. Becker What is sustainable mobility development - and what does that mean for cities? (Tuesday 16:40)
Wolfgang Backhause & Christiane Wagner ELIPTIC – Eliptic project- electrification of public transport in cities​ (Tuesday 17:05)
David Favest Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing (Středa 9:00)
Roger Vahnberg Máme rádi motoristy – případová studie marketingu dopravního podniku Västtrafik (Středa 9:25)
Klaus Dietrich Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci (Úterý 16:15)
Joachim Schneider Transit oriented development (Wednesday 11:05)
Petra Kolínská City-forming aspects of public transport (Wednesday 11:30)
Karel Hájek Architect´s view on public transport interchanges (Wednesday 11:55)
Jakub Klečka Aktuální hrozby informační bezpečnosti pro rozvoj chytrých řešení
Jan Kubíček Řešení ČSOB ve veřejné dopravě a návazné služby
Martin Chval Odbavení bankovní kartou v prostředí městské veřejné dopravy v Plzni
Radomír Kozler Smart City - nové trendy a technologie, jejich praktické užití
Catherine Trautmann Udržitelná mobilita – případová studie proměny města Štrasburku​ (Středa 9:50)
David Favest Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing (Středa 9:00)
Jiří Horský Terminály Park&Ride a Bike&Ride v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
Jiří Kohout Mobilita jako služba - plzeňské pojetí (Úterý 9:40)
Joachim Schneider Rozvoj zaměřený na přepravu (Středa 11:05)
Karel Hájek Terminály pohledem architekta (Středa 11:55)
Klaus Bamberger Upstream next-level mobility (Úterý 10:05)
Klaus-Dietrich Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci (Úterý 16:15)
Martin Russ MaaS aneb Já a všechna „S“ – Mobilita jako služba: jak proměnit vize v činy (Úterý 9:15)
Patrick van Egmond Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka (Úterý 14:35)
Petra Kolínská Městotvorné aspekty veřejné dopravy (Středa 11:30)
Roger Vahnberg Máme rádi motoristy – případová studie marketingu dopravního podniku Västtrafik (Středa 9:25)
Todd Litman Soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti ​ (Úterý 14:10)
Udo J. Becke Co je udržitelná mobilita a jaký je její význam pro města? (Úterý 16:40)
Vojtěch Novotný Přestupní body veřejné dopravy (Úterý 15:00)
Wolfgang Backhaus Projekt ELIPTIC – Elektrifikace veřejné dopravy ve městech – příklad Lipska​ (Úterý 17:05)