Presenetations of Conference 2013

Milind Naphade Projekt IBM Insights in motion - Zlepšování Veřejné dopravy
Frédéric Jans-Cooremans Přechod od analogového k digitálnímu radioprovozu
Jürgen Hörauf DMR Tait 3
Richard Thomas Contactless bank card ticketing in London – a vision for future travel
Martin Chval Topping up Pilsen Cards at ATMs
Jan Adámek Public transportation priority using traffic lights in Prague
Jiří Zukal Praktické zkušenosti s rozvojem aktivní preference MHD na SSZ
Martin Joseph Barry Collaborative Ideas for 21st Century Streets
Ondrej Kokes, Mark Finer Plán udržitelné mobility
Jaroslav Martinek A plan for sustainable mobility: Main requisites and components
Patrik Kotas Městská doprava a její městotvorný efekt
Luc Y. Tremblay The Montreal Transit Agency’s bus network electrification plan
Louise Porter Doprava nové generace pro město Leeds: model trolejbusové dopravy pro Spojené království
Laura Delgado Integration model in Madrid Region: Public Transport Interchanges
Martin Kalab Marketing dopravních podniků
Filip Drápal Marketing at Prague Integrated Transportation
Trevor Garrod Jak zvýšit počty cestujících ve veřejné městské dopravě? – jednoduchost, atraktivita a užitná hodnot
Wolfgang Backhaus Using social networks for public transportation
Jan Spousta, Michal Váňa Kvalita veřejné dopravy ve vybraných městech ČR a srovnání se zahraničím
Jan Kincl, Pavel Přikryl Applying PPP principles in municipal public transportation: Case study – outsourcing servicing on PM
Pavel Drdla Webové stránky městkých dopravních podniků jako marketingový nástroj
Sławomir Jarząbkowski Využití elektrické energie v Solaris Bus
Petr Kasenčák Efektivní využití energie ve vozidlech veřejné dopravy
Roman Lesný Řízení baterie