Jiří Horský

Studoval na Vysokém učení technickém v Brně, kde promoval v roce1999. Pracoval ve společnosti Brněnské komunikace, a.s. v Útvaru dopravního inženýrství, který v té době mimo jiné zpracovával studie a záměry možnosti vzniku Integrovaného dopravního systému v Brně a okolí. Ve společnosti KORDIS JMK pracuje hned od jejího vzniku v roce 2002. S postupným rozvojem společnosti KORDIS JMK zastával různé funkce, nejprve byl  hlavním projektantem první etapy IDS JMK,  následně vedoucím dopravního oddělení a posléze s rozšířením počtu pracovníků společnosti vedoucí dopravního odboru a zástupcem ředitele. Současnou pozici ředitele společnosti zastává od roku 2012.