Michael Beer

Michael Beer|cms_escape

Michael Beer řídí marketingovou strategii berlínských městských dopravních podniků Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Zodpovídal za koncepci, spuštění a rozvoj kampaně společnosti pod názvem #weilwirdichlieben (protože vás máme rádi).

Je absolventem Technické univerzity v Drážďanech, kde vystudoval obor správa podniku se zaměřením na ekonomiku a logistiku dopravy a dopravní politiku.

Od roku 2000 pracuje na různých manažerských pozicích marketingového oddělení společnosti BVG, v nichž má na starosti mimo jiné komunikaci a kampaně, strategii prodeje a zákaznické programy.