Martin Pichl

Martin Pichl je zástupcem ředitele odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy. Je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (Slovensko). Po rozdělení Československa dokončil studium v oblasti technologie a řízení dopravy na Univerzitě Pardubice. Titul Ph.D. v oblasti technologie a managementu v dopravě a telekomunikacích získal na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technické v Praze.

Svoji profesní dráhu začal u Československých státních drah jako výpravčí vlaků Provozního oddílu Praha. Poté zastával pozici obchodního zástupce Českých drah v uzlové stanici Kladno. Martin Pichl nastoupil na Ministerstvo dopravy v roce 1997 do odboru dopravní politiky a mezinárodních vztahů. Od roku 2008 byl vedoucím nově vytvořeného oddělení zaměřeného na zavádění družicových systémů a integrovaných aplikací.

V současné době je odpovědný za problematiku rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS), s nimi souvisejících aplikací globálních navigačních družicových systémů (GNSS), automatizované mobility, za koordinaci relevantních celostátních i mezinárodních programů a projektů týkajících se systémů ITS, GNSS a automatizace v dopravě za koncepci výzkumu, vývoje a inovací v dopravě.