Martin Leso

Martin Leso|cms_escape

Martin Leso působí od roku 2000 na Fakultě dopravní ČVUT. Od roku 2008 je vedoucím zkušební laboratoře této fakulty a od roku 2010 je vedoucím pracovníkem certifikačního orgánu pro výrobky tamtéž. Vydal celkem 85 publikací, z toho 45 za posledních 5 let. Publikuje články, výzkumné zprávy, certifikované metodiky, výsledky aplikovaného výzkumu (SW, funkční vzor).

V roce 2012 obhájil docenturu z oboru Habilitační řízení v oboru Inženýrská informatika v dopravě a telekomunikacích.