Jiří Bouchal

Jiří Bouchal|cms_escape

Jiří Bouchal má rozsáhlé zkušenosti jako podnikový analytik a konzultant v oblastech elektronické veřejné správy, chytrých měst, chytré mobility a internetu věcí a úspěšně působí v oblasti financování výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020.

Je hlavním konzultantem poradenské firmy IS-practice a spoluzakladatelem a ředitelem společnosti InnoConnect, softwarového startupu, který poskytuje služby pro analýzu a vizualizaci dat podnikům a veřejným orgánům v oblasti chytrých měst, chytré mobility a internetu věcí.

Působí především v oblastech rozvoje podnikání, podnikové analýzy, řízení inovací, analýzy a vizualizace (geografických) dat, funkční analýzy a návrhu uživatelského rozhraní.

Jiří získal magisterské tituly v oboru práva a evropských studií.