Hubert Joseph-Antoine

Hubert JOSEPH-ANTOINE má řadu zkušeností ve funkcích manažera obchodní jednotky a člena výkonných výborů, a to zejména v oblasti mobility a také v oblasti zdravotní péče.

Již několik let se zabývá zásadní výzvou, kterou pro společnosti poskytující služby představuje zaměření na zákazníka: zlepšováním zákaznické zkušenosti, rozvojem poznatků o zákaznících, digitálním marketingem a nezbytnými organizačními, manažerskými a kulturními změnami. Jde o úkol, do jehož plnění se zapojuje celá organizace směrem dovnitř ke svým pracovníkům spíše než navenek směrem ke svým zákazníkům.