Marek Zděradička

V roce 1999 ukončil studium na Dopravní fakultě ČVUT – obor dopravní infrastruktura v území. V roce 2001 nastoupil jako koncepční projektant na Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Po jeho transformaci v roce 2013 pracuje nyní na pozici ředitele Sekce infrastruktury. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT.

V letech 2013 až 2016 vedl pracovní skupinu mobilita při přípravě aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Od roku 2011 řídil zpracování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a jejich aktualizací a to včetně soudních obhajování. Podílí se rovněž na přípravě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalších strategických rozvojových materiálů hlavního města České republiky.