Ramon Rey

Ramon Rey|cms_escape

Ramon Rey vystudoval s vyznamenáním obor systémy veřejné dopravy na Univerzitě aplikovaných věd ve švýcarském Winterthuru v roce 2015. V témže roce získal Stadlerovu cenu v oboru železniční dopravy za svou diplomovou práci s názvem Optimalizace dodavatelského řetězce ve městech na základě konsolidace.

Od dokončení stáží ve Stadtwerke München, kde se věnoval strategickému plánování veřejné dopravy, a ve společnosti SMA und Partner AG, kde se specializoval na provozní plánování veřejné dopravy, pracuje jako dopravní inženýr a projektový manažer systémů preference veřejné dopravy v dopravním podniku města Curychu.