Nick Ovenell

Nick Ovenell je absolventem magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a plánování na Univerzitě v Salfordu. Již více než pět let pracuje ve společnosti Mott MacDonald Ltd., v současné době jako vedoucí oddělení dopravního plánování. Dříve zastával pozici konzultanta ve společnosti AECOM.

Mezi jeho klíčové dovednosti patří řízení projektů, strategické plánování v oblasti veřejné dopravy, zejména pak autobusové a železniční dopravy, příprava posudků a studií týkajících se dopravy a tvorba strategických projektů parkovacích míst.

Nick úspěšně vedl řadu projektů v různých britských městech, např. v Manchesteru, Liverpoolu a Chesteru, jejichž cílem bylo zajistit lepší a efektivnější železniční a autobusovou dopravu a lépe si poradit s kapacitními problémy očekávanými v budoucnu. Zároveň v jednotlivých projektech vždy zohledňuje i zájmy jednotlivých investorů, provozovatelů dopravy a dalších zainteresovaných osob.