Wolfgang Hafner

Wolfgang Hafner|cms_escape

Wolfgang Hafner je absolventem Univerzity ve Štýrském Hradci (biologie a chemie) a tamní Technické univerzity (environmentální inženýrství).

Od roku 2002 vede Odbor ochrany životního prostředí a klimatu města Klagenfurt. V současné době rovněž zastává pozici jednatele společnosti IPAK GmbH, neziskové organizace města Klagenfurt specializující se na řízení mezinárodních projektů, a zároveň je jedním ze tří jednatelů dopravních podniků města Klagenfurt (KMG – Klagenfurt Mobil GmbH).

Wolfgang se zabývá především řízením projektů, udržitelným rozvojem, chemií životního prostředí a kvalitou ovzduší.