Roger Vahnberg

Roger Vahnberg|cms_escape

Jako první viceprezident společnosti Västtrafik, podniku veřejné dopravy pro oblast západního Švédska, zodpovídá Roger Vahnberg za veškerý provoz vlakové, tramvajové, autobusové a trajektové dopravy i za rozvoj dopravního systému a infrastruktury. K jeho hlavním úkolům patří řešení složitých politických vztahů na úrovni regionu i na úrovni města Gothenburgu. Společnost Västtrafik ročně realizuje 280 milionů jízd a obrat ve výši 8,5 miliardy SEK.
Roger má v odvětví veřejné dopravy dlouholeté zkušenosti, a to nejen se zajištěním chodu organizace z pohledu finančního a provozního, ale také s jeho politickou stránkou. Společnost úspěšně provedl několika zásadními změnami, fúzemi a novými vlastnickými strukturami a podílel se na vytvoření organizace v její dnešní podobě.
Je také členem správní rady pro uplatňování dohody o dopravě v oblasti západního Švédska, jejíž součástí je systém poplatků za vjezd automobilů do města Gothenburgu. Zastupuje společnost Västtrafik v Mezinárodní unii veřejné dopravy (UITP), je předsedou Shromáždění organizátorů veřejné dopravy v rámci UITP a také viceprezidentem této organizace. Často přednáší na místním i mezinárodním fóru a vytvořil si kvalitní síť mezinárodních kontaktů. Na začátku své profesní dráhy nasbíral zkušenosti v oboru inženýrství a informačních technologií ve Švédsku a v Severní Americe. Získal tituly Master a Bachelor of Science v oboru inženýrství a titul Bachelor of Business Administration.