Martin Russ

Martin Russ|cms_escape

Martin Russ stal generálním ředitelem společnosti AustriaTech v roce 2011. AustriaTech je „agenturou pro mobilitu“ rakouského spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií, která prosazuje dlouhodobou strategii pro udržitelné služby a udržitelná řešení dopravy a mobility, jako jsou inteligentní dopravní systémy (ITS) a e-mobilita. Společnost spolupracuje s provozovateli rakouské dopravní infrastruktury, poskytovateli služeb mobility a odvětvím dopravy, ale také s výzkumnými pracovišti a orgány veřejné správy.

Martin Russ studoval územní a dopravní plánování na vídeňské technické univerzitě. Jako poradce a dopravní inženýr získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti plánování dopravy a mobility a technologií mobility. V letech 2005 až 2008 řídil národní výzkumný program dopravních technologií v rakouské Agentuře na podporu výzkumu (FFG). Od roku 2008 do roku 2011 působil jako poradce pro inovace a technologie v kabinetu rakouského ministra dopravy, inovací a technologií. Vedle toho zastává funkci generálního tajemníka ITS Rakousko (národní platformy pro multimodální mobilitu) a je členem koordinačního výboru evropských národních sdružení ITS. Martin Russ je členem dozorčí rady ERTICO – ITS Europe.