Petra Kolínská

Petra Kolínská|cms_escape

Petra Kolínská vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1995 se podílela na vzniku nezávislého měsíčníku Parlamentní zpravodaj, ve kterém pracovala sedm let jako redaktorka a zástupkyně šéfredaktora. Mezi roky 2002 až 2007 působila především v neziskovém sektoru, například jako projektová manažerka občanského sdružení Oživení, jehož náplní je problematika transparentnosti veřejné správy, prevence korupce a propagace udržitelné dopravy. Od roku 2007 pracovala na Státním fondu životního prostředí, v letech 2011 – 2014 na pozici ombudsmanka programu Zelená úsporám.
V letech 2006 – 2016 byla zastupitelkou městské části Praha 6. V období listopad 2014 – listopad 2015 byla místostarostkou Prahy 6, kde zodpovídala za oblast dopravy a bezpečnosti. Zastupitelkou hlavního města byla v období 2006-2010 a znovu zvolena byla v roce 2014. Od května 2016 zastává funkci náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj.