Jiří Kohout

Jiří Kohout |cms_escape

Jiří je projektovým manažerem dopravy v PMDP. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy, stál za úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, webových jízdních řádů a dalších projektů. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména inteligentním dopravním systémům a podpoře elektromobility. Má doktorát z matematického modelování na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a titul MBA udělený Nottingham Trent University.