Udo J. Becker

Udo J. Becker|cms_escape

Udo Becker získal inženýrský titul v oboru dopravy a životního prostředí na Univerzitě Karlsruhe. V roce 1990 mu bylo uděleno Fulbrightovo stipendium na Ohio State University ve městě Columbus (Ohio, USA). Dříve působil jako výzkumný pracovník na Dopravním institutu Univerzity Karlsruhe, jako konzultant u švýcarské soukromé poradenské firmy a přednášel ekonomii dopravy na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku. V současné době je profesorem dopravní ekologie na Technické univerzitě v Drážďanech a dlouhodobě přednáší v Centru pro mezinárodní postgraduální studia environmentálního managementu (CIPSEM).

Hlavními oblastmi jeho výzkumného zaměření jsou emise v silniční dopravě a dalších druzích dopravy (měření, modelování budoucí vývoj); energie a CO2 v dopravě po celém světě (ve všech zemích, doprava celkově, jednotlivé druhy dopravy); udržitelná mobilita: definice a možná pojetí; pozitivní a negativní vnější a vnitřní vlivy dopravy („skutečné náklady na dopravu“); udržitelný rozvoj dopravy ve městech a regionech po celém světě.

Prof. Becker je členem vědecké rady Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) v Berlíně (od roku 1994); prezidentem a/nebo členem představenstva Drážďanského institutu pro dopravu a životní prostředí (DIVU) e.V. (od roku 1996); a členem představenstva Nadace Joachima a Hanny Schmidtových pro životní prostředí a dopravu (Dr. Joachim und Hanna Schmidt Stiftung für Umwelt und Verkehr (od roku 2007).