Klaus Dietrich

Klaus Dietrich |cms_escape

Klaus Dietrich získal titul MBA v oboru Business Administration na Univerzitě Jana Keplera v rakouském Linci. Specializuje se na oblast marketingu a prodeje a má dlouholeté zkušenosti v oblasti logistiky, dopravy a mobility. V rámci odborné podnikatelské akademie marketingu a managementu při Hornorakouské hospodářské komoře vyučoval předmět prodej a distribuce.

Po několika letech působení ve firmě autodopravce se stal manažerem marketingu a prodeje společnosti Linz AG Linien. Zodpovídá za všechny aspekty strategického a operativního marketingu, zejména za průzkum trhu a plánování, vývoj a prodej produktů, prodej jízdenek, informace a služby pro zákazníky, marketingové kampaně a propagační akce.

Dále zastupuje společnost Linz AG Linien v několika místních komisích a je členem pracovních skupin pro městskou veřejnou dopravu a mobilitu, například pracovní skupiny VDV Marketing a platformy UITP pro kombinovanou mobilitu.