Barbara Flügge

Barbara Flügge |cms_escape

Barbara Flügge pracuje pro společnost SAP od roku 2002. Ve funkci vedoucí mezioborové pracovní skupiny pro internet věcí v rámci digitálních měst a regionů vyvíjí řešení pro komplexní podnikové sítě ve veřejném sektoru, v odvětvích strojírenství a stavebnictví, služeb, telekomunikací, dopravy a logistiky a internetu věcí.

Vede také globální iniciativu Empowering Ecosystems, která se zabývá zaváděním aplikací pro kolaborativní podnikání v kontextových ekosystémech, jako jsou např. přístavy, letiště a městské aglomerace. Její aktivity pokrývají funkční, provozní a ekonomické aspekty vývoje internetu věcí a podnikových služeb, které lze nasazovat uvnitř jednotlivých organizací a průmyslových odvětví, ale také mimo ně a mezi nimi vzájemně.

V minulosti zastávala vedoucí pozice v rámci SAP Consulting ve veřejném sektoru a veřejných službách, pro společnosti Ariba Inc. a Arthur Andersen Strategy Consulting. Zabývá se místními i mezinárodními ekosystémy a její příspěvky lze nalézt po celém světě v různých odvětvích. Barbara je také uznávanou mentorkou ve společnosti SAP i mimo její prostředí. Její nedávná publikace „Smart Mobility – Trends, Konzepte, Best Practices für die Intelligente Mobilität“ [Inteligentní mobilita – trendy, koncepce, osvědčené postupy pro inteligentní mobilitu] představuje základní stavební kameny pro inteligentní mobilitu a procedurální model pro inovátory a progresivně uvažující představitele podniků a veřejné správy. Anglická verze knihy bude k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2017.

Barbara vystudovala informační management a řízení podniků na Univerzitě Otto Friedricha v Bamberku a získala titul Ph.D. v oboru managementu a ekonomiky na Tilburské univerzitě v Nizozemí.