Roman Nekula

Roman Nekula|cms_escape

Roman Nekula je správním ředitelem městské společnosti Brněnské komunikace a.s., která zajišťuje správu a údržbu okolo 1000 km komunikací, včetně čtyř tunelů, inženýrskou činnost při přípravě a stavebního dozoru dopravních i pozemních staveb, dále řízení a organizaci dopravy ve městě Brně, včetně dopravních ústředen dohlížejících na světelná signalizační zařízení a provoz městského parkovacího systému. Společnost je členem Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) a zúčastnila několika evropských projektů zaměřených zejména na poskytování dopravních informací.

Roman Nekula navazuje ve své současné pozici na bohaté zkušenosti v různých předchozích funkcích, například vedoucího odboru dopravy Magistrátu města Brna, technického ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale i na původní práci projektanta dopravních staveb ve významných projekčních firmách. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), členem České silniční společnosti (ČSS) a SDT, pravidelně přednáší na konferencích a seminářích zejména s dopravně-inženýrskou tématikou.