Christiane Wagner

Christiane Wagner|cms_escape

Christiane Wagner je ekonomkou dopravy ve společnosti Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, která je provozovatelem veřejné dopravy v Lipsku. V posledních letech se podílela na několika projektech EU, které se týkaly e-mobility a inovací v rámci mobility. V současnosti se věnuje práci v projektu CIVITAS-ELIPTIC (Elektrifikace veřejné dopravy ve městech) a zavádění systému řízení údržby infrastruktury.

Christiane vystudovala ekonomii dopravy na Technické univerzitě v Drážďanech (TUD) a má certifikaci Mezinárodní asociace projektového řízení IPMA na úrovni D (Certified Project Management Associate). Pracovala jako konzultantka pro veřejnou dopravu se zaměřením na e-mobilitu, udržitelnou mobilitu a tramvajové a autobusové spoje v systémech městské veřejné dopravy v Německu i v zahraničí.