Joachim Schneider

Joachim Schneider |cms_escape

Joachim Schneider získal magisterský titul v oboru plánování a urbanismu a titul PhD v oboru ekonomie.

Pracoval jako státní úředník na místní a regionální úrovni v Německu a podílel se na plánování velkých infrastrukturních projektů a přípravě zadání zakázek na provoz linek železniční dopravy v Braniborsku zadávaných jednak přímo, jednak v rámci veřejných soutěží.

V letech 2003 až 2007 řídil projekty financování železniční infrastruktury Transevropské dopravní sítě (TEN-T) na Generálním ředitelství Evropské komise pro dopravu a energetiku (DG TREN), nynějším Generálním ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu (DG MOVE), kde zodpovídal za vývoj inovativních nástrojů financování sítě TEN-T.

Poté pracoval v Evropské investiční bance na přípravě a hodnocení projektů železniční a městské dopravy. V současnosti pracuje v Centru pro kompetence a networking EIB/JASPERS v rámci partnerství JASPERS v Bruselu.