Todd Litman

Todd Litman|cms_escape

Todd Litman je zakladatelem a výkonným ředitelem institutu pro dopravní politiku Victoria Transport Policy Institute, který je nezávislou výzkumnou organizací zabývající se vývojem inovativních řešení dopravních problémů. Svou prací pomáhá rozšiřovat záběr dopadů a možností uvažovaných v rámci rozhodování o dopravních řešeních, zlepšovat metody hodnocení a zpřístupňovat specializované odborné pojmy širšímu publiku. Výsledky jeho výzkumu nacházejí uplatnění po celém světě v dopravním plánování a v analýze dopravní politiky. Todd Litman pracoval jako poradce pro výzkum a plánování pro řadu klientů z nejrůznějších oblastí, včetně státních orgánů, profesních organizací, developerských společností a nevládních organizací. Působil ve více než dvou desítkách zemí na všech kontinentech kromě Antarktidy.