Martin Kalab

Martin Kalab|cms_escape
Získal titul MBA v oboru marketingu na Vídeňské univerzitě a IECS Štrasburk. Od roku 2003 pracuje pro Wiener Linien v marketingovém oddělení. Jako vedoucí oddělení propagace a zástupce vedoucího marketingového oddělení zodpovídá za image kampaní, sponzoring, informační složky, průzkum trhu, CRM, marketingové projekty, marketing spolupráce, marketing zaměřený na mládež, mezinárodní předávání znalostí s organizacemi jako např. UITP a srovnávací studie.