Daniel Šesták

Daniel Šesták|cms_escape

Daniel je specialistou v oboru dopravního plánování, se zaměřením na integrované řešení dopravy ve městech od chůze přes cyklistickou a veřejnou dopravu až po automobilovou dopravu a parkování.

Zabývá se vytvářením studií proveditelnosti, rozvojových plánů a strategií a řešeními dopravní obslužnosti území.

Podílel se například na Plánu udržitelné mobility Plzně, Generelu veřejné dopravy v Českých Budějovicích či Studii integrovaného systému parkování v Ostravě; aktuálně pracuje jako projektový manažer Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Kromě České republiky působil ve Velké Británii, pracoval také na projektech rozvoje veřejné dopravy v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Bulharsku a Albánii.