Jiří Kohout

Jiří Kohout|cms_escape

Jiří je vedoucím oddělení plánování dopravy v PMDP. Zodpovídá za organizaci a strategický rozvoj městské dopravy v Plzni, podílel se na zpracování Plánu udržitelné mobility Plzně a dalších koncepčních dokumentů města. Stál za úspěšnou realizací projektu vybudování moderního dispečinku MHD a systému inteligentních zastávek.

Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem, věnuje se zejména inteligentním dopravním systémům a podpoře elektromobility. Aktivně spolupracuje na projektech mezinárodní organizace pro veřejnou dopravu UITP, je členem odborné skupiny Trolleybus Committee. Má doktorát z matematického modelování na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a titul MBA udělený Nottingham Trent University.