Sampo Hietanen

Sampo Hietanen |cms_escape
Zastává funkci generálního ředitele ITS Finsko, jež je sítí více než 80 organizacíSampo Hietanen zahrnujících různé subjekty od správních úřadů přes dopravní podniky až po výzkumné ústavy. Jako první přišel s koncepcí „Mobilita jako služba“, která znamenala zásadní změnu dopravní nabídky. Pracoval ve vedoucích pozicích ve stavebnictví a v organizaci ITS a podílel se na založení a řízení několika mezinárodních firem v oboru. Aktivně přispívá k vývoji nových úhradových systémů vycházejících z míry používání dopravy a je propagátorem zásadní proměny struktury dopravní sítě pomocí moderních technologií.