Torben Heinemann

Torben Heinemann |cms_escape

V současné době zaměstnanec Úřadu pro plánování dopravy a výstavbu komunikací města Leipzig studoval nejdříve na vysoké škole ve Wiesbadenu, v průběhu studia architektury absolvoval program EU spojující architekturu a urbanistické plánování v polské Wroclawi. Po ukončení studia architektury se věnoval studiu dopravního inženýrství na univerzitě v Drážďanech. Mezi lety 1999 až 2004 působil jako výzkumný pracovník Institutu pro ekologický regionální rozvoj a univerzitu v Drážďaněch.

V roce 2004 nastoupil jako vedoucí oddělení na Úřad pro plánování dopravy a výstavbu komunikací města Leipzig, kde působí do současné doby.

Od roku 2013 přednáší na Německém institutu vědy a techniky při Technické univerzitě v Mnichově modul Design městských ulic.