Tomáš Cach

Tomáš Cach |cms_escape

Tomáš je dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu. V současnosti působí především v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Spolupracuje zejména na zlepšování veřejných prostranství a na rozvoji cyklistické infrastruktury. Připravil pilotní pražská cyklistická integrační opatření, koncepčně a metodicky zastřešoval integraci cyklodopravy v Praze. Podílí se na přípravě metodických, technických, legislativních a osvětových materiálů, je členem Pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy a týmu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy.