Martin Chval

Martin Chval|cms_escape

Martin pracuje ve společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., jako ředitel úseku Plzeňská karta, kde se zabývá především strategickým řízením a přípravou rozvojových projektů pro systém multifunkční městské čipové karty s názvem Plzeňská karta.

Je certifikovaným projektovým manažerem dle IPMA Level C®.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Plzeň, obor učitelství druhého stupně, aprobace matematika – základy techniky.

Dříve pracoval ve firmě Inel, spol. s r. o. jako programátor, později jako vedoucí SW oddělení. V letech 1995 a 1996 byl ředitelem pobočky firmy Oasa Computers, s.r.o., která se specializovala na prodej a servis notebooků. Poté byl správcem sítě ve společnosti Škoda Služby, a. s., a to až do roku 2004.